40 bin arı 1 kilo bal üretmek için 6 milyon çiçeğe konuyor.